VraagMij is een website waarmee zorgprofessionals in Amsterdam, direct met elkaar in contact kunnen komen op basis van inhoudelijke vragen over thema’s en regelingen die onder het Sociaal Domein vallen.

Heb je vragen? Neem contact op met Vraag Mij

production